Dużą rolę odgrywa tutaj zasada aktualizmu geologicznego – procesy geologiczne kształtujące współcześnie wygląd powierzchni Ziemi, są analogiczne w szerokim ujęciu do procesów, które oddziaływały w dawnych epokach geologicznych, dlatego o charakterze i skutkach procesów w historii geologicznej można mówić posługując się przykładami obecnie występujących procesów.

  • geotechnika śląsk
  • geologia śląsk
  • badania geologiczne śląsk
  • badania geotechniczne śląsk
  • badanie gruntu śląsk
  • usługi geologiczne śląsk